Từ vựng tiếng Hàn: Chào hỏi giới thiệu

Khi học một ngoại ngữ mới, từ vựng là mảng kiến thức rất quan trọng. Ngay cả khi bạn đọc tốt, viết tốt nhưng vốn từ vựng hạn chế sẽ làm bạn khó diễn đạt ý hơn hoặc ý sẽ không được trọn vẹn. Duhochanquoc.com.vn xin gửi tới các bạn những từ vựng chủ đề: Chào hỏi giới thiệu 

관광객: khách du lịch                                    악수하다: bắt tay
외국인: người nước ngoài                            헤어지다: chia tay
반갑다: vui mừng                                              만나다: gặp gỡ
찾아 뵙다: đến chào , ra mắt
안부를 전하다: gửi lời hỏi thăm                           명함: danh thiếp
안부: hỏi thăm                                                      직장: nơi làm việc
지내다: tà sống                                                    직책: chức vụ
겅강: khỏe                                                            저분: vị kia , người kia
저는입니다: tôi là                                                 이분: vị này
처음 만나다: gặp lần đầu                                 선생님: ông ngài
인사하다: chào hỏi                                              연세: tuổi tác
자기소개: tự giới thiệu                                        이름: tên
소개하다: giới thiệu                                             성함: tên họ
우리,저희: chúng tôi                                           저,나: tôi