Các trường TOP 1 năm 2018 tại Hàn Quốc – trường Visa thẳng, miễn phỏng vấn đại sứ quán

Danh sách những trường thuộc top 1% năm 2018

Nếu bạn đang có ý định đi du học Hàn Quốc hay đang chuẩn bị hồ sơ xin visa du học Hàn, hãy tham khảo danh sách 86 trường thuộc top 1% năm 2018 đã được Trung tâm tư vấn du học EDB cập nhật trước khi có quyết định cuối cùng đi trường thường hay ưu tiên.

Hệ 4 năm

STT Tên trường STT Tên trường STT Tên trường
1 Gachon University 23 Donggulr University 45 lncheon National University 
2 Catholic Kwandong University 24 Dongseo University 46 lnha University
3 Catholic University of Korea 25 Dong-eui University 47 Jeonju University
4 Gangneung-Wonju National University 26 Mokpo National Maritime University 48 Jeju National University
5 Konkuk University 27 Pai Chai University 49 Chosun University
6 Konyang University 28 Baekseok University 50 Joongbu University
7 Kyungnam University 29 Pusan National University 51 Chung-Ang University 
8 Kyungpook National University 30 Susan University of Foreign Studies 52 Jungwon University
9 Kyungsung UniverSlty 31 Sahmyoolr University 53 Changwon National University
10 Kyung Hee University 32 Seo’tyeong University 54 Cheongju University
11 Korea University (Sejong Campus) 33 Sun Moon University 55 Chungnam National University
12 Kosin University 34 Sungkyunkwan University 56 Chungbuk National University
13 Kwangju Women’s University 35 Sungshin Women’s University 57 Pyeongtaek University
14 Kookmin University 36 Semyung University 58 KAIST
15 Kunsan National University 37 Sejong University 59 Korea National University of Education
16 Kumoh National Institute of Technology 38 Silla University 60 International University of Korea
17 Gimcheon University 39 Andong National University 61 Handong Global University
18 Dankook University 40 Yonsei University (Wonju Campus) 62 Hallym University
19 Daegu Catholic University 41 Yeungnam University  63 Hanseo University
20 Daegu University 42 Woosulc University  64 Hanyang University
21 Daegu Haany University 43 Woosong University 65 Honam University
22 Daejeon University 44 Ewha Womans University 66 Hoseo University
67 Hongik University

Hệ cao đẳng

STT Tên trường STT Tên trường STT Tên trường
1 Daegu Technical UniverSlty 6 Yeungjin College 11 Jeonju Kijeon College 
2 Dongyang Mirae University 7 Yong-in Songdam College 12 Cheju Tourism College
3 Bucheon University 8 Ulsan College 13 Cheju Halla University
4 Seoul Institute of the Arts 9 lnha Technical College 14 Korea College of Media Arts
5 Yeungnam University College 10 Jeonbuk Science College

Hệ Cao học đại học

STT Tên trường STT Tên trường STT Tên trường
1 University of science & technology 3 Seoul University of Foreign Studies 5 KDI School of Public Policy and Management
2 Gradeate School of Cancer Science and Policy 4 SunHak Universal Peace Graduate University

@fb.com/hoangatk