Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK)

Hội sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc – VSAK (Hội du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc). Hội VSAK được thành lập dựa trên nhu cầu cần có đoàn thể, cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, để gặp gỡ, giúp đỡ nhau trong học tập và công việc.

Từ năm 2005 tới nay mỗi năm lễ hội sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc được tổ chức 1 lần. Lần tổ chức gần đây nhất là 10/10/2016 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và VSAK tổ chức tại Seoul, trong khuôn viên trường Đại học Kyunghee.Sự kiện đã thu hút 800 sinh viên Việt Nam tham gia.

Dưới đây là một số thông tin mà du học sinh Việt nam tại Hàn quốc cần biết về hội VSAK:

I. TÊN TỔ CHỨC VSAK
Tên tiếng Việt: Hội sinh viên Việt nam tại Hàn quốc
Tên tiếng Anh: Vietnamese Student Association in Korea – VSAK
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘI VSAK
– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là một tổ chức được thành lập ngày 25/08/2007, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Đảng uỷ ngoài nước và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, hoạt động theo điều lệ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, dựa trên tinh thần tự nguyện, dân chủ, đoàn kết nhất trí của lưu học sinh hiện đang học tập, công tác tại Hàn Quốc.
– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động với mục đích đoàn kết, giao lưu, học hỏi tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, cuộc sống và tạo điều kiện hỗ trợ việc làm cho các hội viên.
– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng Lưu học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc có trách nhiệm tích cực đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội, đồng thời mở rộng phát triển Hội thành một tổ chức bao gồm các chi hội cơ sở, được hình thành rộng khắp trên đất nước Hàn Quốc.
– Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc hoạt động dưới sự chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành kết hợp với sự ý thức tự giác, tính tổ chức kỉ luật cao của các chi hội cơ sở và các hội viên.
– Tổ chức thực hiện các chương trình, nghị quyết của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc đúng với điều lệ Hội, đúng với luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Hàn Quốc.
– Quyết định các chương trình hành động, công tác đối nội, đối ngoại, công tác tổ chức và tài chính của Hội.

III. Nhân sự ban điều hành hội VSAK

1. Chủ tịch hội VSAK tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2015 – 2017

Anh PHẠM HẢI CHIẾN
2. Phó chủ tịch hội VSAK tại Hàn Quốc nhiệm kỳ 2015 – 2017
– Anh NGUYỄN TRUNG KIÊN
– Chị LÊ NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Website chính thức của hội: http://vsak.com.vn

IV: Các chi hội trưởng VSAK khu vực

+ Khu vực miền Bắc: Đỗ Hoàng Minh
Email: minhhud@gmail.com
Tell: 010-9380-4858

+ Khu vực miền Nam: Nguyễn Mạnh Hùng
Email: nguyenmanhhung.vmu@gmail.com
Tell: 010-2551-1908

+ Khu vực miền Trung: Phạm Văn Định
Email: phamvandinhmcx@yahoo.com
Tell: 010-2592-6861